Sponsoren & Aussteller

Wir möchten uns ganz herzlich bei all unseren Partner und Sponsoren für ihre Unterstützung bedanken!Einen speziellen Dank auch an alle Organisationen, Betriebe und Vereine, die als Aussteller bei diesjährigen Lernfest dabei waren und mit viel Engagement und einem vielseitigen Angebot zum Erfolg beigetragen haben.

 • 123 Gesundfit
 • ACL Simulator
 • ADRA-Luxembourg asbl
 • ADT-Center
 • Anefore
 • APFAPL
 • BGL BNP Paribas
 • Bienenzüchterin Kolber-Helmrath
 • Business-Life-Balancing academy sàrl
 • Centrale des auberges de jeunesses luxemburgeoises
 • Cercle philatélique Echternach
 • Chambre des salariés
 • Chrëschten aus dem Norden
 • Christian Solidarity International
 • Club Senior Nordstad
 • CRP Henri Tudor
 • Delphin Kommunikation
 • Département éducation Musicale LCE
 • D'Millen a.s.b.l
 • Dysphasie.lu
 • Echternacher Quaichleken FNEL
 • Econcept sàrl
 • Een Härz fir kriiebskrank Kanner
 • FSHCL
 • Groupement des Syviculteurs asbl
 • Hämelmaous Divers Echternach
 • Help
 • Heringer Millen
 • Iwerliewen fir bedreete Volleker IFBV asbl
 • Karate Daniel Rudolf Echternach
 • Kulturhaff Millermoler
 • Lëtzebuerger Mëttelalterfrënn Fiels asbl
 • LuxRollers asbl
 • Luxroots.lu
 • MEC asbl
 • Mondo del Caffè sàrl
 • Moulin Dieschbourg
 • Musée Tudor
 • Myenergie GIE
 • Natur- a Vulleschutzliga Sektioun Mëllerdall asbl
 • ORT Region Müllerthal-KLS
 • Pétanque du Pavillion
 • RAGTAL asbl
 • RBS - Center fir Altersfroen
 • Regional Initiative Mëllerdall asbl
 • SIT Echternach
 • Snowboard Club Lëtzebuerg
 • Sonja Loring
 • Stater Schmatten
 • Super Drecks Këscht
 • The World  Runners asbl
 • TransFair Minka
 • Urbannature Streetwear & Outdoor Clothing
 • Verkéiersbond
 • Zentrum für persönliches Wachstum und Entwicklung