Heringer Millefest 02.06.19

La Landakademie a participé le 2 juin 2019 à la 10ième edition du Heringer Millefest au Müllerthal. Dans la tente de la Landakademie les visiteurs pouvaient participer gratuitement à différents ateliers/workshop.

- Geschichten fir Kleng an Grouss (Young Caritas)

- Fest ugestréckt!? (Young Caritas)

- Interaktiven Model zum Wasserkeeslaaf an engem Aquatower (Aquatower Berdorf)

- d'Schoul vu fréier (Musée Thillenvogtei)

- Natur erleben mit allen Sinnen (Gundermannschule)

- Wéi gutt kenns du den Mëllerdall?  (Leader Regioun Mëllerdall)

- Piraten-Molatelier (Landakademie)