Kullangshuesen Konsdref

7a rue Michelshof L-6251 Scheidgen
Tel: 79 02 86

E-Mail: malou.poos@pt.lu
  • Kurse

    Zur Zeit werden keine Kurse angeboten
  • Beschreibung

    Als Dammekeelklb Kullangshuesen Konsdref organiséiere mer déi eng oder anner Aktivitéit an eiser Gemeng