Myriam Welschbillig

rue de Hollenfels 29
L-7481 Tuntange
Tel: 23638430
E-Mail: traduction@mwt.lu
Startseite: http://www.mwt.lu
 • Beschreibung

  Iwwersetzerin mat Schwéierpunkt Lëtzebuerger Sprooch
  Orthographiescoursë fir d'Lëtzebuergescht - all Niveau
  vum Ministère als Formatrice unerkannt
 • Zielgruppen

  Erwuessener, déi ganz gutt lëtzebuergesch schwätzen
 • Methode

  • keine Angaben
 • Thema

  • Sprachen
 • Trainer

  Ja